Lista recenzentów

 • Jan Adamowski
 • Władysław Baranowski
 • Ryszard Kantor
 • Teresa Smolińska
 • Ryszard Vorbrich
 • Anna Szyfer
 • Wojciech Olszewski
 • Jiří Langer
 • Eva Krekovičova
 • Michael Siemon
 • Dušan Drljača
 • Marek Haltof
 • Grażyna E. Karpińska
 • Urszula Lehr
 • Róża Godula-Węcławowicz
 • Krystyna Kossakowska-Jarosz
 • Piotr Majewski
 • Małgorzata Michalska
 • Grzegorz Pełczyński
 • Lech Mróz
 • Halina Mielicka-Pawłowska
 • Joanna Bar
 • Klára Brožovičová
 • Anna Weronika Brzezińska
 • Wojciech Dohnal
 • Łukasz Fyderek
 • Weronika Grozdew-Kołacińska
 • Renata Hołda
 • Arkadiusz Jełowicki
 • Monika Kujawska
 • Silvia Letavajová
 • Ladislav Lenovský
 • Łukasz Łuczaj
 • Tomasz Michalewski
 • Michał Rauszer
 • Aniela Różańska
 • Łukasz Smoluch
 • Anna Malewska-Szałygin
 • Marta Wójcicka
 • Piotr Zańko

OPINIE RECENZENTÓW

Kolejny, 15. tom, cenionego w kraju periodyku naukowego pod tytułem "Studia Etnologiczne i Antropologiczne" zapowiada się imponująco. Składają sie nań 24 poważne artykuły oraz 4 recenzje.

Reasumując stwierdzić musimy, że recenzowany tom "Studiów Etnologicznych i Antropologicznych" poświęcony głównie kwestiom miejskim, powinien się niezwłocznie ukazać. Zgromadzono w nim wartościowe artykuły, oparte zazwyczaj na badaniach własnych, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi naukowych, przynależących do różnych dyscyplin humanistycznych, choć przede wszystkim do etnologii i antropologii kulturowej. Wszystkie artykuły niewątpliwie przyczyniają sie do pomnożenia wiedzy na temat miasta jako fenomenu kulturowego. Piętnasty, jakby jubileuszowy tom czasopisma, dowodzi bezsprzecznie jego wysokiej rangi pośród innych periodyków branżowych.

Formularz recenzji