Kontakt

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn,
woj. śląskie, Polska
tel. (+48) 33 854 6150
faks (+48) 33 854 6101
e-mail: seia@us.edu.pl