List reviewers

Jan Adamowski – (UMCS)
Władysław Baranowski – (UŁ)
Ryszard Kantor – (UJ)
Teresa Smolińska – (UO)
Ryszard Vorbrich – (UAM)
Anna Szyfer –(UAM)
Wojciech Olszewski – (UMK)
Jiří Langer – (Skansen v přirodě RC )
Eva Krekovičova – (Słowacka Akademia Nauk)
Michael Siemon – (Uniwersytet w Mainz Niemcy))
Dušan Drljača – (Serbska Akademia Nauk)
Marek Haltof - (Department of English Northern Michigan University USA)
Grażyna E. Karpińska (UŁ)
Urszula Lehr (IAE PAN)
Róża Godula-Węcławowicz (IAE PAN)
Krystyna Kossakowska-Jarosz (UO)
Grzegorz Pełczyński (UAM)