Archiwum

OPINIE RECENZENTÓW

Kolejny, 15. tom, cenionego w kraju periodyku naukowego pod tytułem "Studia Etnologiczne i Antropologiczne" zapowiada się imponująco. Składają sie nań 24 poważne artykuły oraz 4 recenzje.

Reasumując stwierdzić musimy, że recenzowany tom "Studiów Etnologicznych i Antropologicznych" poświęcony głównie kwestiom miejskim, powinien się niezwłocznie ukazać. Zgromadzono w nim wartościowe artykuły, oparte zazwyczaj na badaniach własnych, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi naukowych, przynależących do różnych dyscyplin humanistycznych, choć przede wszystkim do etnologii i antropologii kulturowej. Wszystkie artykuły niewątpliwie przyczyniają sie do pomnożenia wiedzy na temat miasta jako fenomenu kulturowego. Piętnasty, jakby jubileuszowy tom czasopisma, dowodzi bezsprzecznie jego wysokiej rangi pośród innych periodyków branżowych.