Profil czasopisma

Nabór tekstów i harmonogram publikacji

nadsyłanie tekstów do Redakcji - do 15 czerwca danego roku (do opublikowania w tomie, który ukaże się w roku następnym)


Tytuł czasopisma: "Studia Etnologiczne i Antropologiczne"
ISSN: 1506-5790
e-ISSN (i): 2353-9860
rok: od 1997 do 2018
tom: 1-19
numer: 1-19

„Studia Etnologiczne i Antropologiczne” ukazują się od 1997 roku. Czasopismo jest rocznikiem wydawanym przez Uniwersytet Śląski. Od września 2012 roku „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” znajdują się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (tzw. lista B, pozycja na liście nr 2). Za opublikowanie artykułu naukowego w czasopiśmie przyznawanych jest 8 punktów.

Tematyka podejmowana na łamach naszego wydawnictwa obejmuje rozprawy naukowe oraz doniesienia z badań wpisujące się w obszar zainteresowań etnologii i antropologii kulturowej. „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” stwarzają etnologom, antropologom i folklorystom możliwość dyskusji, wymiany doświadczeń i zapoznawania się z wynikami aktualnie prowadzonych badań.

Czasopismo jest również dostępne w University of Silesia Press Open Journal System pod adresem: http://www.journals.us.edu.pl